Dławiki

Więcej informacji

Dławiki / induktory / cewki - często używane do wygładzania prostowników, redukujące prądy zwarciowe, filtrowanie AC, komutacji w tyrystorach i przełączanie wysokiej częstotliwości.

Noratel specjalizuje się w produkcji dławików zgodnie z wymaganiami klientów. Noratel może zaprojektować i wyprodukować wszystko, od małych cewek do montażu płytek drukowanych i technik przełączania sieci do dużych dławików jednofazowych z cewkami wysokoprądowymi dla instalacji morskich i offshore, gałęzi przemysłu ciężkiego, a wszystko to opracowywane w ścisłej współpracy z klientem.

Liquid-cooled reactors

Custom designed Liquid-cooled reactors