Vår historie

1925 - 1935
"Starten på Noratel"

1925 – Kaptein F. M. Bugge og ingeniør J. Marmann Aas etablerer Norsk Radio Tele & Telefon på Lysaker. Produksjonen er konsentrert om radiokommunikasjonsutstyr for skip, blant annet sendere, mottakere og radiopeileutstyr. Bedriften produserer også en del amatørradioutstyr.

1935 - 1975
"Vi staker ut kursen"

1935 – Flytter til sentrum av Oslo – navnet endres til Noratel Radioindustri. Hovedproduksjonen er nå høyttaleranlegg (PA), transformatorer, reaktorer, bordradioer, måleinstrumenter samt laboratorie- og undervisningsutstyr.

1939-1956 – Produksjonen konsentreres hovedsakelig om undervisningsutstyr for kjemi-, fysikk- og elektrotekniske fag.

1956 – Produksjon av radioer og radioutstyr opphører. Fra nå av konsentreres produksjonen om tørrisolerte transformatorer og reaktorer. Skifter navn til «Noratel» (avledet av «Norsk Radio Tele & Telefon»).

1968 – Flytter til nye lokaler i Hokksund. Selskapet gjenoppbygges helt fra grunnen.

1975 - 1985
“Reposisjonering i Norge”

1975 – Omfattende omstrukturering av selskapet og produktporteføljen. Fokus på teknologi, utvikling, serieproduksjon, standardisering av produkter og produktsortiment.
I løpet av de neste 10 årene årene bygges det et solid fundament basert på standardsortimenter av vernetransformatorer, styrestrøms-transformatorer og transformatorer til halogenbelysning.

1985 - 2000
“Strategisk vekst i Skandinavia”

1986 – Eksportsamarbeid med det danske transformatorselskapet Lübcke (etablert i 1928).

1989 – Eksport til Sverige, samarbeid med svensk agent.

1991 – Overtakelse av Lübcke A/S i Danmark.

1993 – Overtakelse av det svenske transformatorselskapet Elsund AB (etablert i 1923). Etablerer produksjonsselskapet Dansel i Polen.

1994 – Etablerer virksomhet i Finland gjennom overtakelse av Transformatic Oy (etablert i 1974).

1996 – Overtakelse av ABB ESI National Transformer i Norge.

1999 – Overtakelse av selskapet Ulveco Hamar AS, som produserer ringkjernetransformatorer.

2000 - 2005
“Blir en europeisk aktør”

2001 – Etablerer virksomhet i Tyskland, overtakelse av ADC Electronics.

2002 – Etablerer salgskontor i Nederland, Noratel Nederland.

2004 – Noratel, som har vært privateid i nesten 80 år, kjøpes opp av et norsk investeringsfond, og det blir dermed mulig for Noratel å utvide sin globale posisjon i transformatorbransjen ytterligere.

2005
“Global aktør”

2005 – Overtakelse av Toroid AB i Sverige. Med overtakelsen av Toroid AB, en av verdens største produsenter av ringkjernetransformatorer, får Noratel tilgang til moderne produksjonsanlegg på Sri Lanka og i India. Toroids tidligere salgskontorer i England, Spania, Tyskland og Sverige blir en del av Noratel-konsernet.

2007 – Etablerer to produksjonsanlegg i Kina.

2007 – Overtakelse av Garre Transformere AS i Danmark.

2010 – Overtakelse av Ulveco AS i Danmark.

2012 – Etablerer salgskontor i USA.

2012 – Overtakelse av Power Engineering Industries (PEI) i USA.

2014 – Noratel Group overtas av Acal plc, en av Europas ledende leverandører av spesialkomponenter til elektronikkindustrien.

2019 – Overtakelse av Hobart Electronics med hovedkvarter I USA og produksjonsenhet I Mexico.