Sosialt ansvar

Alle selskaper og ansatte i Noratel-konsernet har en kompromissløs integritet og en høy forretningsstandard i alt vi gjør på vegne av konsernet.

Noratels renommé er et aktivum vi har skapt gjennom mange års god forretningskikk. Vi skal fortsette å verne om og videreføre vårt gode renommé ved å følge våre etiske retningslinjer som er beskrevet i dokumentet under.

 

 

For å kunne opprettholde god forretningsskikk er det og avgjørende at våre leverandører og samarbeidspartnere bidrar ved å følge lokale lover og regler. Våre relasjoner skal være basert på at alle våre samarbeidspartnere bidrar til å opprettholde god forretningskikk hos våre selskaper og medarbeidere.

Noratel-konsernet har tilsluttet seg FNs Global Compact, og Konsernsjef Asle Braathen Tandberg undertegnet avtalen med Generalsekretær Ban Ki-Moon i juli 2011.

Noratel-konsernet har sluttet seg til FNs Global Compact med deltakernummer 14485.