Kvalitet og miljø

For Noratel er kvalitet av største betydning. Vi har hatt framgang i mange år takket være kvaliteten på produktene og tjenestene vi tilbyr.

Våre kvalitetssystemer er i samsvar med ISO 9001:2015 og miljøstandarden 14001:2015, og samtlige produkter er i henhold RoHS-direktivet 2015/863/EU (ROHS3).

Vi har i tillegg implementert ISO 13485:2016 for vår virksomhet innen medico-transformatorer.

Vi er opptatt av å opprettholde og forbedre kvalitetsstandarder og sørge for at alle miljøforskrifter blir fulgt.

quality

Takket være betydelige og fortløpende investeringer i ansatte, anlegg og fabrikker fortsetter Noratel å oppnå og opprettholde de høyeste produksjonsstandardene til enhver tid.

Mikroprosessorstyrte viklemaskiner, automatisert testutstyr, gass-glødeovner og faglært personale sørger for at produktene Noratel tilbyr, gjennomgår en garantert pålitelig produksjonsprosess, enten det dreier seg om en liten induktor eller en avansert trefasetransformator.