>  Produkter  >  Måletransformatorer

Måletransformatorer

Les mer

En strømtransformator er i prinsippet et apparat som transformerer strøm med konstant omsetningsforhold over hele sitt definisjonsområde. Strømtransformatoren sin hovedoppgave er å omdanne en stor (eller liten) strømverdi til en mindre (eller større) nominell strømverdi, vanligvis 5A eller 1A, slik at instrumenter og releer med standardiserte verdier av merkestrømmer kan benyttes.

Da strømtransformatorens primær - og sekundærside er galvanisk skilt, kan standardiserte lavspente instrumenter og releer brukes, selv om primærsiden er en høyspenningsleder.

Strømtransformatorer deles ofte i to kategorier:

Måletransformatorer og Protektiontransformatorer:

Måletransformatorene skal i følge internasjonale normer, være nøyaktige i området 1% eller 5% til 120% av merkestrømmen (In), og de går i metning ved vanligvis ved 5 eller 10 ganger In. Tilkoplede instrumentering vil da bli beskyttet mot store overstrømmer. Trafoene brukes vanligvis i elverksektoren og industrien for avregning, måling og styring av elektriske effekter. Trafoene fremstilles i nøyaktighetsklassene 0,1 - 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 3,0

Protektiontransformatorene derimot skal ikke gå i metning før etter en gitt verdi, som er gitt ved et multippel av merkestrømmen, eksempelvis 5 P10, som betyr: Trafoen skal ikke gå i metning før etter 10 ggr. merkestrømmen, og skal da ha en nøyaktighet på 5%

Transformatorene produseres etter forskriftene i IEC 600 44-1, som og dekker de tidligere mest brukte normene VDE 0414 og BS 3938. 

Klasse 0,2s

Måletransformator - klasse 0,2s

Måletransformator - klasse 0,2s

Måletransformatorer for skinne eller kabel

Måletransformatorer for skinne eller kabel

Måletransformatorer for skinne eller kabel

Måletransformatorer med primærvikling

Måletransformatorer med primærvikling

Måletransformatorer med primærvikling

Summerings-transformatorer

Summeringstransformatorer

Summeringstransformatorer

Protektion-transformatorer for skinne eller kabel

Protektiontransformatorer for skinne eller kabel

Protektiontransformatorer for skinne eller kabel

Protektion-transformatorer med primærvikling

Protektiontransformatorer med primærvikling

Protektiontransformatorer med primærvikling

Spennings-transformatorer

Spenningtransformatorer

Spenningtransformatorer

Spesial-transformatorer

Spesial transformatorer

Spesial transformatorer