>  Produkter  >  Spesialkonstruksjoner

Spesialkonstruksjoner

Les mer

I tillegg til vårt omfattende standardprogram utvikler og fremstiller vi en rekke spesialkonstruksjoner tilpasset kundenes ønsker, krav og behov.
Blant disse produktene inngår 1- og 3-fase transformatorer til offshoreindustri, kraftlikerettere, måletransformatorer, strømforsyninger til industriroboter og reaktorer for signaloverføring på høyspentlinjer.