Noratel sertifisert iht. ISO-45001

Noratel er nå sertifisert iht. den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO-45001


ISO-45001 har som mål å sikre et godt arbeidsmiljø med kontinuerlig fokus på de ansattes fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Standarden er et godt verktøy for å sikre et trygt arbeidsmiljø samt forebygge og redusere sykdom og skade.

Noratel er og sertifisert iht. ISO-9001 og ISO-14001