Lading av elbil i private hjem krever særlige forholdsregler.

Lading av elbiler i private hjem krever særlig forholdsregler og kan i enkelte

tilfeller føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.


Lading av el-biler foregår ofte over lengre tidsrom med samme effekt, men nye el-bil modeller har og mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Det er derfor viktig at det elektriske anlegget er i god stand, slik at varmgang og personskader unngås. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen

Lading på 1-fase 230 V med for høye strømstyrker øker risikoen for skjevspenning, spenningsfluktuasjoner (flimmer), overharmoniske spenninger og andre forstyrrelser som faller inn under «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet», derfor anbefaler nettleverandører at det benyttes 3-fase anlegg for lading av el-bil blant annet for å unngå skjevbelastningsproblematikk.

Med et 3-fase anlegg vil man kunne lade med 1,7 ganger høyere effekt per ampere enn med 1-fase anlegg, - det vil si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 6,3 kW 3-fase.

Noen nettleverandører/nettselskap praktiserer ordningen med anleggsbidrag.
Den som ønsker tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må derfor ta kostnaden med oppgraderingen. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag. Ut fra dette perspektivet vil 3-fase ladning også være å foretrekke.

Noratel har en serie 3-fase transformatorer som er svært godt egnet til 3-fase installasjoner for elbillading. 3RT-LI er plasseringsvennlige trafoer med lave tomgangstap og begrenset innkoblingsstrøm.

Aktuelle lenker:

"Ladevett" ved Hafslund

Norsk elbilforening