"Ladeklare bygg"

Elektroforeningen har fått fullt gjennomslag i Stortinget for sitt forslag om at alle nye bygg må gjøres "ladeklare".


Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og
bygg som underlegges større ombygginger, skal være "ladeklare" bygg.

Oppdatert informasjon;
Regjeringen foreslår endring i byggeteknisk forskrift (TEK17) for å gjøre bygg ladeklare for elbiler:
Bred støtte til ladeklare bygg

Aktuell informasjon:
Rett til lading i borettslag

Noratel har med sine Lavtapstransformatorer en fremtidsrettet og optimal transformatorløsning for Elbil-lading. RT-LI modellene er en unike konstruksjon som kombinerer ekstremt lave tap og innkoblingsstrømmer i et kompakt og installasjons-vennlig format.