Fornybar energi


Noratel har spesialkompetanse på transformator-, reaktor og filterløsninger til en rekke applikasjoner innen fornybar energi. Spesielt til solenergi- og vindkraftbransjen hvor vi leverer alt fra skreddersydde strømforsyninger for å justere bladvinkel på vindturbiner til høyeffektive transformatorer, reaktorer og filtre for avanserte kraftomformere, hvor pålitelighet i de mest krevende omgivelser er avgjørende.

Vår erfaring og kunnskap har gjort det mulig for oss å utvikle en rekke løsninger til dagens krevende applikasjoner, prosjekter som krever lave tap og høy effektivitet kombinert med kompakte størrelser og pålitelighet. Disse ofte motstridende kravene krever konstruksjoner som bruker det aller siste innen materialer og topologier.

Våre konstruksjoner spenner fra de enkleste tørrisolerte reaktorer til kompliserte, skreddersydde, vannkjølte løsninger, og samtlige oppfyller strenge krav til korrosjonsbeskyttelse, vibrasjonsstabilitet og lang levetid. Alle er fullt testet under strengt kontrollerte forhold.

Noratel har levert løsninger til en rekke prosjekter innen fornybar energi, noen av disse er:

FILTER

 • LCL-FILTER
 • DU/DT-FILTER
 • SINUSFILTER

REAKTORER

 • BLOKKERINGSREAKTORER
 • FILTERREAKTORER
 • LINJEREAKTORER
 • UTGANGSREAKTORER
 • STARTREAKTORER
 • VANNKJØLTE REAKTORER

TRANSFORMATORER

 • TØRRISOLERTE DISTRIBUSJONSTRANSFORMATORER
 • ISOLERTRANSFORMATORER
renewable energy