Aktualizacja dotycząca COVID-19


Epidemia COVID-19 rozprzestrzeniła się w bieżącym roku szybko. Niezależnie od tego, że obecnie wiele krajów spodziewa się spadku liczby ognisk choroby, to narażenie na COVID-19 może nadal stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników i innych osób w miejscu pracy.

Zgodnie z bieżącymi wytycznymi i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Noratel już na początku roku zidentyfikował i wdrożył odpowiednie środki kontroli mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19 w miejscu pracy.

“W każdym oddziale Noratel stosujemy środki zapobiegawcze przeciwko zarażeniu COVID-19. Dzięki naszym służbom BHP zapewniamy zgodność z lokalnymi i krajowymi wytycznymi w tym zakresie. To pozwala nam kontynuować działalność oraz chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych współpracowników, klientów i dostawców” - mówi Gregory Malherbe, CEO Noratel.

Noratel działa na wszystkich obsługiwanych rynkach, konsekwentnie koncentrując na dostarczaniu swoim klientom, produktów i usług wiodących w branży.