POZNAJ STAŻYSTĘ


W jaki sposób staż w firmie Noratel w Chinach wpłynął na Twoje postrzeganie Noratel?

Program pokazał mi wielokulturową i międzynarodową organizację, która stale chce poprawiać swoją konkurencyjność, a także być firmą przynoszącą zyski. Razem z innym stażystą pracowaliśmy w biurze Foshan w Chinach i współpracowaliśmy z wieloma kierownikami przy realizacji naszych projektów. To było cenne doświadczenie!
 

Jakiego rodzaju pracę wykonywałeś i dlaczego zdecydowałeś się na odbycie stażu w firmie Noratel?

Firma Noratel dała mi swobodę opracowywania projektów, które przyniosły korzyści zarówno mi, jak i całej organizacji. Główny projekt dotyczył Lean Thinking – czyli zarządzania i Lean Production - gdzie jednym z celów było zidentyfikowanie siedmiu elementów źle wykorzystywanych na różnych liniach produkcyjnych. Inne projekty dotyczyły finansów i zasobów ludzkich.
 

Co było dla ciebie najważniejszą lekcją wyciągniętą ze stażu w Noratelu?

Przekonałem się, że zaufanie i motywacja do działania w miejscu pracy, a także prezentowanie wyników w oparciu o dokładne badania i współpracę w zespole, jest niezwykle ważne.
 

Czy podczas stażu brałeś udział w jakiś fajnych akcjach poza pracą, o których chciałbyś wspomnieć?

Podczas pracy mieliśmy zabawne i pouczające gry związane z Lean, które pokazały jak cenne i wartościowe jest to podejście. Ponadto zostaliśmy zaproszeni na obiad i lunch. Wspólne jedzenie to zawsze świetny sposób na poprawę relacji towarzyskich!
 

Jaka jest Twoja rada dla studentów ubiegających się o staż?

Zrób to, bo jest to doświadczenie korzystne dla obu stron! Trudno jest mi wyrazić, jak cenne było to dla mnie doświadczenie.
 

Jakieś ostatnie rady dla studentów rozważających staż w Noratel?

Będziesz pracować w organizacji, która ciągle się rozwija. Jako stażysta doświadczysz tego bezpośrednio i będziesz się do tego aktywnie przyczyniał. Podkreślę jeszcze raz - jest to sytuacja korzystna dla obu stron!
 

Noratel Intern

Nazwisko:
Anders Rullestad

Obywatelstwo:
Norweskie

Wykształcenie:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Uniwersytet w Agder - Norwegia (absolwent 2019)

Stanowisko:
Student Stażysta - 4-miesięczny program w Foshan Noratel (2018)

Lokalizacja:
Foshan City, China