Happy Global Wind Day!

Noratel feirer vindkraftens dag!


Global Wind Day er en verdensomspennende markering som feires 15. juni hvert år. Bransjeorganisasjonene som igangsatte denne markeringen er Wind Europe og Global Wind Energy Council (GWEC). Global Wind Day er virkelig en dag for å feire vindkraft, viktighet for miljø og potensiale i forhold til å skape en bærekraftig fremtid.

Noratel står i forkant av den globale drivkraften mot fornybar energi og ser på vindkraft som en hjørnestein i fremtidens energistruktur. Som en strategisk partner stoles Noratel på av en rekke ledende aktører. Noratel produserte reaktorer og transformatorer brukes i en lang rekke vindkraftprosjekter globalt. Vi feirer derfor Global Wind Day og forplikter oss til å fortsatt stå i forkant av vindkraftindustrien.

Om Vindkraft:

Vindkraft er konvertering av vindenergi til en nyttig form for energi.  Som et alternativ til fossilt brensel er det kostnadseffektivt, fornybart, rikelig, rent og gir ikke utslipp av klimagasser under drift. I dag er vindkraft en av de raskeste voksende industrisektorene i verden.


Om Noratel:

Noratel har spesialkompetanse på leveranser til vindkraftbransjen. Vi leverer alt fra skreddersydde strømforsyninger til å justere bladvinkel på vindturbiner til høyeffektive transformatorer, reaktorer og filtre for avanserte kraftomformere, hvor pålitelighet i de mest krevende omgivelser er avgjørende.

Vår erfaring og kunnskap innen fornybar energi har gjort det mulig for oss å utvikle en rekke løsninger til dagens krevende applikasjoner, prosjekter som krever lave tap og høy effektivitet kombinert med kompakte størrelser og pålitelighet. Disse ofte motstridende kravene krever konstruksjoner som brukes til det aller siste innen materialer og topologier.

Våre konstruksjoner spenner fra de enkleste tørrisolerte reaktorer til kompliserte, skreddersydde, vannkjølte løsninger, og samtidig oppfyller strenge krav til korrosjonsbeskyttelse, vibrasjonsstabilitet og land levetid. Alle er fullt testet under strenge kontrollerte forhold.

Noratel lover som en global leverandør til vindkraftindustrien at vi alltid kommer til å ligge i forkant av bransjens utvikling.

Happy Global Wind Day!