Nyheter


Ved vårt kontor i Elektroveien 7 - Hokksund, har vi satt opp et "Best Practice" anlegg for lading av elbiler på 230 V IT-nett.

Les mer

Elektroforeningen har fått fullt gjennomslag i Stortinget for sitt forslag om at alle nye bygg må gjøres "ladeklare".

Les mer

Lading av elbiler i private hjem krever særlig forholdsregler og kan i enkelte

tilfeller føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.

Les mer

Økt fokus og etterspørsel etter energieffektive løsninger, krever optimale transformatorer hvor tilgjengelig materialer er utnyttet på mest effektive...

Les mer

Noratel har registrert at våre IMEDh transformatorer har skapt en god del omtale i markedet.

Les mer

Åpningstider

01.09.2015 | sbt

Åpningstider:

Les mer