Elbil lading

 

Behov for raskere lading? Har du 230V strømnett (IT-nett)?

Da vil en 230/400 V transformator kunne gi deg følgende fordeler:

• Oppretter et 400 V TN-nett som støtter alle elbiler
- Dette er samme type nett som bilene er konstruert for og vil gi raskere lading.
Eks. 100 kWH batteri på 230 V, 10 A enfase = 43 timer. Med en transformator kan dette reduseres vesentlig 

• Bedre balansering av nettet
- E-verkene vil begrense 1-fase ladekurser til maks 13 A – 3000 VA, det er lite med batteripakker på nyere biler som skal kjøre 40+ mil 

• Fremtidsrettet
- Større batterier og flere biler. Kan lade på høyere effekt når strømprisen er lav. Tilpasning til “ladeklare bygg” 

• Korrekt installasjon iht. lover og regler
- Lading av elbiler i private hjem krever særlige forholdsregler og kan i enkelte tilfeller føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.  

• Beskytter distribusjonsnett og ladeinfrastruktur
- Eksempler på ladeutstyr som ikke har tålt eksterne jordfeil i et IT nett
- Galvanisk skille mellom distribusjonsnett og ladebokser
- En trafo vil virke som et filter mot transienter og støy på nettet og vil til en viss grad beskytte elektronikk i ladebokser og biler som er tilkoblet.

Noratel transformatorer tilpasset typiske ladeløsninger

- 3,7 kW ladeeffekt - "Typisk Renault Zoe" - 3,6 kVA 1-fase 230/230 V trafo - Art. nr. 3-080-000812

- 6,3 kW ladeeffekt - "16 A forankoblet vern" - 6,3 kVA 3-fase 230/400 V trafo - Art.nr. 3-040-000067

- 11 kW ladeeffekt - "32 A forankoblet vern" - 12,5 kVA 3-fase 230/400 V trafo - Art.nr. 3-040-000069

- 16 kW ladeeffekt - "50 A forankoblet vern" - 20 kVA 3-fase 230/400 V trafo - Art.nr. 3-040-000071

- 22 kW ladeeffekt - "63 A forankoblet vern" - 25 kVA 3-fase 230/400 V trafo - Art.nr. 3-040-000072

45 kW ladeeffekt - "200 (130) A forankoblet vern" - 50 kVA 3-fase 230/400 V trafo - Art.nr. 3-040-700515 

Et eksempel på ladeinstallasjon med tilpasset transformator: